PHATmedia Hosting helpt dat de wereld u vind !

Disclaimer

De informatie geboden op onze internetsite is bedoeld om u informatie te verschaffen. Deze gegevens kunnen door ons en zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij doen ons uiterste best om de informatie geboden op onze internetsite zo betrouwbaar mogelijk weer te geven. De bronnen die wij gebruiken voor deze site achten wij betrouwbaar, maar wij staan niet in voor de juistheid en volledigheid van de op deze site geboden informatie. Wij kunnen geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site.

Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Deze informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Aan de informatie op deze internetsite kunt u geen rechten ontlenen. De informatie op deze internetsite is bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico.

Als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, code, grafisch materiaal en logo's. Het is hierbij verboden informatie aan derden te verschaffen dan wel over te nemen of openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van .

Op de informatie van deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt PHATedia Hosting gebruik van cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u hiermee akkoord gaat. Akkoord